İletişim Formu

KURULUŞUMUZ

İbrahim Ethem Genan, genç ve idealist bir mimar olarak 1980 yılında mezun olduktan sonra, ilk günkü heyecan ve enerjisini 1989 yılında kurduğu Genyap ile bugünlere taşımıştır.

Heyecanını ülkesine ve insanına olan sevgisinden alan Genyap, ülkemizin yeniden yapılandırılması ve kentsel dönüşüm alanlarında üzerine düşen sorumlulukları bugüne kadar yerine getirmiş ve bundan sonra da yorulmadan yerine getirmeye devam edecektir.

33

YILLIK

DENEYİM

GELİŞİMİMİZ ve YATIRIMLARIMIZ

Kurulduğu yıldan bugüne kadar Genyap gerek alt yapı gerek üst yapı taahhüt hizmetleri ile kamu ve özel sektörde ilk akla gelen firmalardan biri haline gelmiştir.

İnşaat sektörünün her alanında varlığını sürdüren Genyap, mimari ofisiyle 2000'in üzerinde mimari projeye imza atmış ve bağlı ortaklıklarıyla da uzmanlık gerektiren geoteknik mühendisliği sektöründe 500 bin metrekareyi aşan iksa duvarı (derin kazı) ve 1 milyon beş yüz bin metretülden fazla zemin güçlendirme işleri yapmıştır.

Genyap taahhüt, mimari ve zemin güçlendirme hizmetlerinin yanı sıra estetiği ve sağlamlığı öne çıkaran geniş ve refah yaşam alanları sunduğu konut projeleri ile de, inşaat sektörünün her alanında varlığını sürdürmektedir. Bugüne kadar Genyap taahhüt ve konut projelerinde 1 milyon m2'ye yaklaşan inşaat alanı üretmiştir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, müşteri memnuniyetinden ödün vermeden, daima yenilikçi ve kazandıran projelerin altındaki imza olmaya devam edeceğiz.

GENYAP AİLESİ OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜME ÇOK ÖNEM VERİYORUZ!

Genyap kentsel dönüşüme (yenilemeye) sadece kentin fiziksel yapısını yenilemek olarak bakmaz; deprem gerçeği ve sosyolojik özellikleri göz önünde bulundurarak, kent sakinlerinin beklenti ve kaygılarını da karşılamayı hedefler.

Bu yüzdendir ki tüm kentsel dönüşüm projelerimizde; yerel halk ile birebir temas sağlayarak, kentin dokusunu bozmadan, sosyo-ekonomik durumu gözeterek, deprem riskini minimize eden projeler üreterek, kente tekrardan kazandırmayı kendimize ilke edinmiş bulunmaktayız.

VİZYONUMUZ
MİSYONUMUZ

Kentin dokusuna ve çevreye saygılı, en modern ve ileri teknoloji çözümleri kullanarak modern ve estetik yaşam alanları üretmek ve katılımcı yönetim anlayışıyla Türkiye'de lider, dünyayla rekabet edebilen bir kurum olmak.

Kaliteden asla ödün vermeyen anlayışımızla, Türk mimarisine değer katarak, bu yolda Türk tasarımcılarıyla yolumuza devam ediyoruz ve edeceğiz. Çözüm odaklı projelerimizle alıcımıza daima kazandırdık ve kazandırmaya devam edeceğiz. Değişim ve yeniliklere her zaman açık, alanında uzman kadroları ile estetiği öne çıkaran ve doğayı koruyan yaşam alanları üretiyoruz.

KALİTE
POLİTİKAMIZ

Firmamız;

• Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi, belgelendirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
• Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını,
• İş süreçlerinin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesini,
• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini,
• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetleri Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek inşaat sektöründe kalite açısından öncülüğü örnek bir kuruluş olmak için tüm gücüyle çalışmayı taahhüt etmektedir.

ONAY: 01.05.2017

ÇEVRE
POLİTİKAMIZ

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için çevre yasaları ve yönetmeliklere uyarak etkilerini azaltmak, çevre performansımızı sürekli iyileştirmek, bu bilinci gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanılabilir temiz bir çevre bırakmak çevre politikamızın genel hatlarını oluşturmaktadır.

Bu kapsamda firmamız;

• Çevreyle ilgili tüm yasal ve müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sunmayı,
• Üretim yatırımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmayı,
• Tüm atıkları minimuma indirerek kirliliği kaynağında önlemeyi; mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmayı,
• Çalışanlara, tedarikçi ve taşeronlara çevreyle ilgili eğitimler vererek onları çevre konusunda bilinçlendirmeyi,
• Çevresel performansının artması yönünde çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,
• Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik olarak gözden geçirmeyi taahhüt eder.

ONAY: 01.05.2017

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

"ÖNCE SAĞLIK VE GÜVENLİK" ilkesini esas alarak en üst düzey kalitede faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için firmamız aşağıdaki hususların sağlanmasını ve sürdürülmesini taahhüt eder;

• Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak.
• İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak.
• Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek.
• Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.
• Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek.
• İş Sağlığı ve Güvenliğinin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.

ONAY: 01.05.2017

GRUP
ŞİRKETLERİ

 
 

ATAK İNŞAAT HAFRİYAT SAN TİC LTD ŞTİ.

Ailemize 2005 yılında kattığımız Atak güçlü makine parkıyla, öncelikle hafriyat sektöründe çalışmalara başlamıştır. Süreç içerisinde hafriyat döküm sahası işletmeciliği de yapan Atak, son 8 yıldır kentsel dönüşüm alanında da iddialı projelerin altına imza atmıştır.
www.atakins.com

NEOZEMİN İNŞAAT SAN TİC. A.Ş.

İnşaat sektörünün her alanında var olmayı hedefleyen Genyap, yapmış olduğu AR-GE çalışmaları sonucunda ülkemizin zemin güçlendirme alanındaki birçok eksikliğini tespit etmiştir. En ileri geoteknik mühendisliği teknolojilerini ülkemize kazandırmak amacı ile 2007 yılında kurduğumuz Neozemin ile bu alandaki boşluğu, güçlü makine parkı ve uzman kadrolarıyla doldurmayı hedefledik. Çok kısa sürede de sektörün lider firmalarından biri haline gelen Neozemin, güvenli binaların altındaki imza olmuştur.
www.neozemin.com

BASINDA BİZ

Daima kazandıran çözüm odaklı projelerimizle, yatırımcılarımızın yüzünü hep güldürdük. Türk mimarisine değer katan ve kaliteden asla ödün vermeyen hizmet anlayışımızla yolumuza devam ediyoruz. Altına imzamızı attığımız işlerle, sizlerin takdirini kazanmak bizim için her şeyden önce gelir. Markamızla ilgili basın yansımalarına göz atarak bizi daha yakından tanıyabilirsiniz.

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞVURU FORMU