İletişim Formu

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel Dönüşüm İlkelerimiz

Genyap, kentsel dönüşüme sadece kentin fiziksel yapısını değiştirmek veya yenilemek olarak değil; deprem gerçeği ve sosyolojik özelliklerle birlikte kent sakinlerinin beklenti ve kaygılarını da göz önünde bulundurarak bakar.

Kentsel dönüşüm gerçeğini ve önemini anlamak için şu iki hususun çok iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz:

1- Deprem Gerçeği:

Ülke topraklarının %92'sinin deprem riski taşıdığı, nüfusun ise %95'inin bu bölgelerde yaşadığı bir ülkede ikamet ediyorsanız, yaşam alanlarınızı ona göre dizayn etmelisiniz.

Maalesef dönem dönem gerek siyasi kaygılar, gerekse rant kavgaları yüzünden olsa gerek bu gerçek ülkemizde göz ardı edilmiştir. Bunun sonucu olarak 6 milyondan fazla depreme dayanıksız bina yıkılıp yeniden yapılması gerekmektedir.

Genyap ilkesel olarak önce insan diyerek, yaşam hakkını her şeyin üzerinde tutacak projeler üretmeyi kendisine vazife edinmiştir.

2- Sosyo – Ekonomik Sebepler:

Özellikle ekonomik ve eğitim gibi kaygılardan dolayı büyük şehirlere göç son 30 yılın en büyük kent sorunlarından birisidir. Yine ülkemiz maalesef bu yoğun talebe karşın master planlarını uygulamaya sokamamasından dolayı çarpık kentleşme gerçeğiyle karşı karşıyadır.

Büyük kentlerimizin niteliksiz ve sağlıksız yapılaşması yaşam kalitesine olumsuz yönde etki yapmış, sosyal alan ve yeşil alan eksikliği kentleri nefes alınamaz duruma getirmiştir. Genyap insan odaklı hayata bakış politikası gereği, her kent sakini, hangi gelir grubundan olursa olsun insanca yaşama hakkına sahiptir diyor.

Genyap kentsel dönüşümü yaşam standartlarını iyileştirmek ilkesiyle yapmayı kendisine vazife edinmiştir.

Kentsel Dönüşüm Politikamız

Genyap Kentsel Dönüşüme başlayacağı proje alanlarında öncelikle, o bölgede yaşayan halkın projenin planlaması ve uygulama aşamasında projeye katılımını esas olarak belirlemiştir.

Genyap yerel halkın istek ve beklentilerini karşılayamayan projeyi başarısız proje sayar. O yüzdendir ki projenin tasarım ve uygulama aşamasında yerel halk ile birlik ve beraberlik içerisinde proje yürütülmelidir.

Tüm projeler halkındır ve amaç proje alanını tekrar kente kazandırmaktır.

Genyap ailesi olarak Kentsel Dönüşüme bakış açımız;

•   Kentsel dönüşüm sadece konutları yenilemek değildir,

•   Kentsel dönüşüm her ilde aynı tip projelere sıkıştırılmış yaşam formları değildir,

•   Kentsel dönüşüm yüksek rant sağlanacak diye yoğun yaşam alanlarının oluşturulması değildir,

•   Kentsel dönüşüm konutlar yenilenecek diye insanları yaşam alanlarından uzaklaştırmak değildir.

Genyap ailesi olarak söz veriyoruz, dün olduğu gibi yarında aşağıdaki politikalarımız ve değerlerimizden asla taviz vermeyeceğiz.

•   Kentin tarihi dokusuna saygılı projeler üretmek,

•   Her kente göre, her kentin her semtine göre sorunlar farklıdır. Bu doğrultuda çözümler üretip yerel halkla birebir görüşerek projeler üretmek

•   Her kentin sosyo – ekonomik durumu farklıdır. Buna göre her proje alanının ortak ihtiyaç ve özelliklerine uygun projeler üretmek,

•   Yaşam ve refah kalitesini arttırıcı projeler üretmek.

 

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞVURU FORMU