İletişim Formu

KONUT

Barınma insanlığın duyduğu ilk gereksinimlerden birisidir. Geleneksel manada konut "barınma ihtiyacının giderildiği fiziksel yapı" anlamına gelmektedir. Ancak günümüz modern toplumlarında, sanayileşme ve üretim hızı artışının getirdiği hızlı kentleşme olgusunun etkisiyle, konut ihtiyaç olarak sadece fiziksel barınak değil aynı zamanda bir yaşam alanı olmuştur.

Genyap konut kavramına sosyal sorumluluk penceresinden bakmaktadır. Modernleşme ve küreselleşmeye bağlı olarak, mahalle kültürünün azalması, yeşil alanların yok olmaya başlaması, komşuluk ilişkilerindeki yabancılaşma, ailelerin ve bireylerin içe dönüklüğü ve yalnızlaşması, çocukların oyun alanı yetersizliği, sosyal yaşamın etkileşimin giderek yok olması gibi sayamadığımız birçok sonuç, çözülmesi gereken insanlığın en büyük sorunları olarak görüyor ve tüm projelerimizi bu anlayışla tasarlıyoruz. Bu yüzdendir ki aile yaşamını ve özellikle çocukları yaşamın merkezine alan, insan odaklı, çağın ihtiyaçlarını ve geleceğe dair beklentileri karşılayan aynı zamanda gelecek nesillere yön veren projeler üretiyoruz. Kullanıcılarımızın yaşam kalitesini yükselten ve kente değer katan projeler üretiyoruz.

Genyap olarak son kullanıcıların ihtiyaç ve taleplerine öncelik veriyor, yenilikçi anlayışımızla "seçme özgürlüğü" sunuyoruz. Sağlam ve modern yapılarımız, fark yaratan ve estetikten asla taviz vermeyen mimarimizin yanı sıra, pazarlama ve satış politikalarımızdaki başarılarımızla ile de sektöre yön vermeye devam edeceğiz. İsmimizi güven ile birleştiren değerli kullanıcılarımızın, güvenlerini kazanca dönüştürmeye devam edeceğiz.

Kazandıran projelerin altındaki imza...

Konut projelerimizi incelemek için tıklayınız

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞVURU FORMU