Misyonumuz – Vizyonumuz

Vizyonumuz

service_5

Kentin dokusuna ve çevreye saygılı,

En modern ve ileri teknoloji çözümleri kullanarak,

Modern ve estetik yaşam alanları üretmek;

Katılımcı yönetim anlayışıyla

Türkiye’de lider, dünyayla rekabet edebilen bir kurum olmak.

Misyonumuz

Kaliteden asla ödün vermeyen anlayışımızla, Türk mimarisine değer katarak, bu yolda Türk tasarımcılarıyla yolumuza devam ediyoruz ve edeceğiz,

Çözüm odaklı projelerimizle alıcımıza daima kazandırdık ve kazandırmaya devam edeceğiz,

Değişim ve yeniliklere her zaman açık, alanında uzman kadroları ile estetiği öne çıkaran ve doğayı koruyan yaşam alanları üretiyoruz.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamız ;

 

 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

 

 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını,

 

 • İş süreçlerinin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesini,

 

 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini,

 

 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetleri Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, İnşaat sektöründe kalite açısından öncülüğü örnek bir kuruluş olmak için tüm gücüyle çalışmayı

 

 

TAAHHÜT ETMEKTEDİR.

ONAY:

01.05.2017

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için, tüm çevre yasaları ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve etkilerini azaltarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilinci gerçekleştirerek, gelecek kuşaklara yaşanılabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

 

 • Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak, sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.

 

 • Üretim yatırımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

 

 • Tüm atıklarımızı minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, ettirmeyi böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmak.

 

 • Çalışanlarımıza, tedarikçi ve taşeronlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek onları çevre konusunda bilinçlendirmek.

 

 • Çevresel performansımızın artması yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek.

 

 • Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik olarak gözden geçirmeleri taahhüt eder.

ONAY:

01.05.2017

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

“ÖNCE SAĞLIK VE GÜVENLİK” ilkesini esas alarak en üst düzey kalitede faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için firmamız aşağıdaki hususların sağlanmasını ve sürdürülmesini taahhüt eder;

 

 • Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak;
 • İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak;
 • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek;
 • Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek;
 • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek;
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak,

Onay:

01.05.2017